Lekkere Trek is de serie lesprogramma’s voor het basisonderwijs die het voor de leerlingen mogelijk maakt om te oefenen met de competenties van de 21ste eeuw.

Deze lesprogramma’s worden ontwikkeld door Tanah Merah, vaak in samenwerking met experts in een bepaald kennisdomein,

Tanah Merah verzorgd daarnaast in samenwerking met Stichting Oeverwal de Brood en Beleg dag. Dit is de bovenschoolse leeromgeving voor hoogbegaafde leerlingen.

In een helder dagritme wordt gewerkt aan competenties van de 21ste eeuw op basis van de lesprogramma’s van Lekkere Trek.

Van elke van deze dagen wordt een videoverslag gemaakt door twee leerlingen, die we ons BroodjeVLOG noemen.